ketvirtadienis, kovo 05, 2015

Laiškas mirusiam draugui. V. Mačernis

" Po to, kai tu mirei, aš neradau pasauly nieko,
Kas nesuteiktų liūdesio gilaus.

<..>

Todėl, rašydamas tau laišką į anapus,
Kaip dar anuomet pažadėjau tau,
Užtikrinu, jeigu išreiškia ką šie žodžiai trapūs:
Pasauly, ko nebūtum radęs tu, aš neradau. "Man tai atstoja tylą, kurią jautei per visą laiką. Esu užtikrina-jautei. Tai ir yra tos mintys, vis trynęsi manoj galvoj. Bet vynas pažadėtas, savoj tuštybės erdvėje, turbūt, taip pat turės atrasti laiką.