sekmadienis, birželio 28, 2015

-- sklandęs ir atrastas .tai tapo tolima naktimi - 
bandymas sutikti tą, kuriuo užgimei būti;
aidinčia garsu, klajojančiu nuo medžio prie medžio;
tyloje vis skambina baimės jaukumas, 
o jos jūros ir smėlio skonio derinys atsiveria per jaunas, seniai užmerktas teisybės akis.

tokia tolima ir aiškiai tikra naktimi; 
visos naktys, net dienos, kurios virsta įkvepiančia tamsa -  
stabtelėjimas ties gyvenimu.
asmens siluetas glaudžiasi prie skruzdėlių kalno kutenimo, kai plaukus, rankas, žvilgsnius jau spėjo apgaubti bekvapės marios.

radau tau vietą chaose. ir sau -
ryšys, sklandęs ir atrastas